Arrangement
Ian & Ryan
Beskrivelse
Entertainers
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
torsdag
Sted
Teltet i Tufta
Tidsrom
20:30 Til 23:00