Arrangement
Stjørdal Mannskor
Beskrivelse
Utvalgte viser
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
torsdag
Sted
Langknutgården
Tidsrom
14:00 Til