Arrangement
Åpen kirke
Beskrivelse
for besøkende
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
tirsdag, onsdag, torsdag
Sted
Røros Kirke
Tidsrom
11:00 Til 15:00