Arrangement
Martnashandel med 150 bodselgere
Beskrivelse
Et mangfold av varer
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
tirsdag
Sted
Røros sentrum
Tidsrom
12:00 Til 17:00