Arrangement
Spellmenn og fortellere
Beskrivelse
Gudbrandsdalen
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
onsdag
Sted
Gårdsrommet i Mørkstugata 9
Tidsrom
12:00 Til 13:00