Arrangement
Spellmenn og fortellere
Beskrivelse
fra Gudbrandsdalen
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
tirsdag
Sted
Gårdsrommet i Mørkstugata 9
Tidsrom
15:00 Til 16:00