Arrangement
Martnashandel
Beskrivelse
150 bodselgere med et mangfold av varer
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
tirsdag
Sted
Sentrumsgatene i Røros
Tidsrom
12:00 Til 17:00