Arrangement
Andreas Sandnes spiller
Beskrivelse
Andreas er en lokal trubadur som begynner å bli et kjent innslag gjennom mange spillinger
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
onsdag
Sted
Skanckebua
Tidsrom
18:00 Til 20:00