Arrangement
Foredrag og demonstrasjon: Benyt eders ret!
Beskrivelse
"Gïelh åarjelraedteste-Stemmer fra sør" Endringer i det rørossamiske samfunn tidlig 1900 v/Tone Rygg og Jenny Fjellheim
Billettpris
Inngår i inngangsbillett Smelthytta kr 110/90
Billettutsalg
Smelthytta
Forhåndssalgsted
Dato
onsdag
Sted
Smelthytta
Tidsrom
11:30 Til