Arrangement
Kveldsdans
Beskrivelse
Brekken Spellmannslag
Billettpris
Kr 200
Billettutsalg
I døra
Forhåndssalgsted
Dato
lørdag
Sted
Røros Gymbygg
Tidsrom
21:00 Til 01:00