Arrangement
Guidet Bergstadvandring
Beskrivelse
Vandring på Røros med guide
Billettpris
Kr 100 for voksne, honnør og studenter kr 80
Billettutsalg
Smelthytta, Rørosmuseet
Forhåndssalgsted
Dato
torsdag, lørdag
Sted
Oppmøte ved inngangen til Smelthytta
Tidsrom
11:00 Til