Arrangement
Skinn-, tre-, smed og salmakerhandverk
Beskrivelse
Utstilling og salg
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
torsdag, fredag
Sted
Kurantgården ved Rørosmuseet
Tidsrom
10:00 Til 16:00