Arrangement
Spellmenn og fortellere
Beskrivelse
Kulturformidling fra Gudbrandsdalen
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
onsdag, torsdag, fredag
Sted
Lysstråles gårdsrom, Bergmanngsgata 22
Tidsrom
12:00 Til