Arrangement
Spellmenn og fortellere
Beskrivelse
Kulturformidling fra Gudbrandsdalen
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
lørdag
Sted
Lysstråles Gårdsrom
Tidsrom
11:30 Til