Arrangement
Ferdasgård med Fron Lasskjørerlag
Beskrivelse
Lasskjørerbod med byggmjøl og andre varer fra Fron, spellmenn og fortellere fra Gudbrandsdalen, smiing
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
onsdag, torsdag, fredag
Sted
Lysstråles Gårdsrom, Bergmannsgata 22
Tidsrom
10:00 Til 17:00