Når du skal registrere deg/ditt firma, velger du et av skjemaene på siden du kom til først. Se eksempel på skjermbilde under. Fyll ut dette skjemaet. Vær også obs. på at du leser reglementet her » Når du har fylt ut skjemaet, vil den innsendte informasjonen registreres av oss. Deretter blir du sendt til neste […]

Hjørnemeter tilsvarer dybden på standen du søker på. Har du for eksempel 3 meters dybde, blir det 3 hjørnemeter. Ønskes hjørnestand med 2 åpne sider med tilsvarende dybde, blir det 6 hjørnemeter. De minste standene er 2×2 meter. Andre «typiske» størrelser er 2×3 meter, 2×4 meter, 2×5 meter og 3×3 meter, 3×4 meter, 3×5 meter […]

Vi tilbyr utstillere et begrenset antall plasser i sentrum for overnatting i bobil eller campingvogn. Det er tilgang til strøm, men ikke tilrettelagt verken med vann, tømming eller eget toalett. Vann kan hentes på Turistkontoret (like ved) . Offentlig toalettvogn blir satt opp i området. Pris pr plass inkl strøm for hele uka: kr 1.900 […]

Standplasser Salgsbodene blir plassert gatelangs i det særegne bymiljøet i Røros sentrum. Plassering av stand avgjøres av gateregulering, standstørrelse og strømbehov. Ved bestilling av mer enn 10 salgsmeter, påløper ekstra registreringsavgift, som blir etterfakturert. Vi oppfordrer dere til å tenke helhet i standens utforming og varepresentasjon. Det er mange hensyn å ta ifht bodplassering, alt fra brannhensyn, […]

Åpningsseremoni tirsdag 20. februar 2018 kl 12.00 Det er høytid på Sta’a når hyttklokka slår og Røros-sangen framføres. Åpninga markerer starten på et femdagers samspill med handel, kultur og folkefest – og den 165. Rørosmartnan er i gang! Sang, dans og musikk framføres av lokale kulturkrefter der gammelt og nytt smeltes sammen. Kultur har både […]