Rørospols. Foto: Øyeblikket Foto
NyheterUkategorisert

Handel, kultur og folkefest for 166. gang!

Foto: Øyeblikket Foto

Rørosmartnan er en smeltedigel av opplevelser der samtid og historie utfyller hverandre. Her kan man ta del i tradisjoner i det ene øyeblikket og la seg henrive i moderne uttrykk i det neste. Rørosmartnan er noe for alle, i alle aldre!

Martnan bugner av kulturelle begivenheter hele uka og hele døgnet: Konserter, dans, tombola, spontane innslag, god mat og drikke, høy stemning på serveringsstedene, liv i bakgårdene, historieformidling, tivoli, kjøring med både hest og reinsdyr. Et mangfold av varer tilbys blant 150 bodselgere i sentrum (gata) og opp mot 100 utstillere i Martnashallen Verket Røros.

Vi har delt inn programmet i dager og kategorisert etter  tema slik at det skal være enklere for deg å planlegge din opplevelsesreise i besøket hos oss:

Program for tirsdag 19. februar
Program for onsdag 20. februar
Program for torsdag 21. februar
Program for fredag 22. februar
Program for lørdag 23. februar

Programmet blir kontinuerlig oppdatert også utover i januar, så følg med!

Trøndelag Kjørelag. Foto: Svein Eggan
Nyheter

Foto: Svein Eggan

Vi er så utrolig glad og takknemlig for at Riksantikvaren har øremerket midler for å bedre stall –og overnattingsplasser for lasskjørere og forbønder under Rørosmartnan. Forutsigbare og gode rammevilkår er helt vesentlig for å opprettholde formidlingen for kommende generasjoner!

Lasskjørertradisjonen er en viktig del av vår immaterielle kulturarv, og gjenopptakelsen av den tradisjonelle forbondkjøringa i 1981 og revitalisering av de gamle ferdasgårdene på starten av 2000-tallet har ført til et sterkere kvalitetsstempel på Rørosmartnan. Den levende kulturformidlingen gir en unik opplevelse du bare kan oppleve her og er selve bærebjelken i arrangementet.

Mye planlegging, tid og arbeidd legges ned i alt fra kunnskapsoverføring til fremskaffelse av utstyr og klær, oppkjøring av leder og ikke minst trening av hester for å gjennomføre en slik tur. –  At vi har et mottaksapparat og en arena for å kunne ta imot ferdasfolket er helt avgjørende for at de kommer til Rørosmartnan!

Anerkjennelsen fra riksantikvar Jørn Holme, som nå dessverre slutter i jobben, betyr mye for hele lasskjørermiljøet og Rørosmartnan, Hans ønske om å bedre rammebetingelsene var den beste avskjedsgaven vi kunne få!

Les artikkelen fra Arbeidets Rett.

Les artikkelen fra Nea Radio.

Les artikkelen fra RørosNytt.

Unionsflagget heises på Forbondsriksdagen i Selbu
Nyheter

Gjenopptagelsen av lasskjører – og forbondetradisjonen er noe av det som virkelig er unikt for Rørosmartnan.

Varene ble fraktet med hest og slede, de var fortidens trailersjåfører!

Mye planlegging ligger bak de tradisjonsrike turene, og i august var det samling til Forbondsriksdag i Selbu.
Hør intervjuet her.

Få mer innblikk i forbondekulturen og ferden til Rørosmartnan med hest og slede her.

Fra kvernsteinsutstillinga i Selbu Bygdemuseum. Kvernsteinsindustrien varte i 300 år, fra ca 1600 – 1916.

Carina Smedja
Beste StandNyheter

Prisen for hederlig omtale for å skape «skikkelig martnasstemning»  går til Carinas Smedja i Lang-Knutgården

Juryen har i år innført en egen kategori for martnasdeltakere som ikke direkte havner i utstillerkategori men som naturlig tilhører det mangfoldet Rørosmartnan representerer.

Årets hederlige omtale går til Carinas Smedja i Lang-Knutgården. Carina håndterer essa med et smil og fagstoltheten over det å være smed formidles til publikum med entusiasme og glede. Carina representerer et håndverk ”på rødlista” og er en flott representant for handelen og kulturen tilknyttet ferdasgårdene under Rørosmartnan.

Kjevla Hjemmebakeri
Beste StandNyheter

Prisen for beste stand i martnashallen går til Kjevla Hjemmebakeri.

Her følger juryens begrunnelse:

Prisen for beste stand går til en utstiller med tradisjonsrike produkter. En liten, men gjennomført trivelig stand, der gode håndverksmessige produkter presenteres på en profesjonell måte. Rause smaksprøver og godt humør setter en ekstra spiss på kjøpsopplevelsen.

De andre nominerte var: André‘s Bu og Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk.
Vi anbefaler alle å ta turen til disse flotte standene.

Beito Ysteri
Beste StandNyheter

Prisen for beste stand i gata går til Beito Ysteri.

Her følger juryens begrunnelse:

Prisen for beste stand i gata går til en bedrift som produserer lagringsoster av høy kvalitet. Lokalt råstoff og godt håndverk sørger for gode produkter i en egen klasse, og standen er ryddig og innbydende, og kundebetjeningen utføres med stolthet og matglede.

De andre nominerte var: Stensaas og Rørosrein.
Vi anbefaler alle å ta turen til disse flotte standene.