hest-m-lass-apning-foto-svein-eggan
Nyheter

Rørosmartnan er svært glade  for at lasskjørere og forbønder tilrettelegger for tur med hest og slede til martnas 2017! Slik levendegjøres vår  gamle kulturarv,  og kunnskap om vår felles historie blir overført til nye generasjoner. Første helga i oktober var det felles samling i Forbondeunionen. Planer, erfaringsutveksling og felles tiltak sto på dagsorden for den 13. Forbondsriksdagen som ble avholdt på Stange der Hedemarken Lasskjørerforening var vertskap.

hest-lass-foto-kbogsti-hedmarken-lasskjorerforening
Foto: Karine Bogsti, Hedmarken Lasskjørerforening
Hedemarken Lasskjørerlag
På tur til martnan

Det er  tid for den 11. turen til Hedemarken Lasskjørerforening til Røros i 2017.
Lørdag 11. februar blir bygg og erter lasset opp sammen med diverse andre varer på garder på Hedmarken.
Her blir det en startmarkering på lasskjørerturen som starter fra Rendalen onsdag 15. februar.
Ved Mjøsas bredder møtes lasskjørerne på Norges eldste, rene potetspritbrenneri som fortsatt er i drift, Atlungstad brenneri som faktisk er jevngammelt med martnan (etablert i 1855).
Potet i foredla form kan komme godt med når varene skal selges på martnan,  og Lasskjørerdram  er derfor naturligvis også med på lasset dette året.
Vil hedemarkinga få god pris på kornet o de andre varene på martnan? God nok pris til å kjøpe bra med sild fra Trøndelag, kvernsteiner fra Selbu og jern fra svenskene hjem?

Sju ekvipasjer og ca. 20  lasskjørere deltar på den 15 mil lange turen som i år starter fra Rendalen grunnet dårlig sledeføre lenger sør.  For første gang følger Hedemarken Lasskjørerforening gamle ferdasveger de har funnet gjennom Rendalen: Langs gamle Moravegen med Storsjøen nedenfor, oppover Øvre Rendalen og gjennom Brydalen og Gammeldalen mot Telneset, Tolga og Os til Røros.

Vi vil være representert i Kaffestuggugården sammen med Atlungstad Brenneri i martnasuka.

Hedemarken Lasskjørerforening  starter i åttetida hver morgen og vil være framme ut på ettermiddagen.

Se hele ruteplanen her: http://www.hedemarkenlasskjorer.no/rute/

 

 

Dalarna lasskjorerlag
På tur til martnan

Foreningen skal legge ut må en ny «vinterfora», og kommer til Rørosmartnan 2017.

Vinterturen 2017

Turen vil starte i Brunnsberg lørdag 11 februar og vi kommer fram i Røros 21 februar. 11 dagers tur som vil ha Drevsjø`s 200 års-jubileum som hovedarrangement.
11 feb  Brunnsberg – Hållstugan
12 febr, Hållstugan – Flyktan
13 febr, Flyktan – Glysjön
14 febr, Glysjön – Gammalsätern natureservat
15 febr,  – Särnaheden
16 febr, Särnaheden – Idre
17 febr, Idre – Lomviken
18 febr, Lomviken – Sorken
19 febr, Sorken – Tufsingdal
20 febr, Tufsingdal – Korssjøen
21 febr, Korssjøen – Røros

 www.dalarnafemund.comDu treffer Dalarna og Femund i Langknutgården under Rørosmartnan.
Selbu lasskjorerlag
På tur til martnan

Selbyggene har meldt sin ankomst også til Rørosmartnan 2017.
6 hesteekvipasjer skal ta turen fra Selbu til Røros. De kjører etter den gamle leden over fjellet og starter fra Østerungen i Selbu fredag 17. februar. Så går ferden over fjellet Bringen og rett sørover til Grønset og Gåre i Haltdalen.  Ferden fortsetter  oppover Gauldalen, gjennom Ålen og Glåmos før de ankommer Røros og Malmplassen tirsdag 21. februar.
De følger ruta som lasskjørerne brukte for mer enn 100 år siden, da kvernsteinshandelen utgjorde et betydelig innslag i Rørosmartnan.

Ikke nok med at de følger den gamle ruta,  de har også med seg kvernstein i sledene! I   2014 var det  100 år siden kvernsteinsdrifta tok slutt.  I 1914 ble den tradisjonelle utkonkurrert av fabrikkstøpte kvernsteiner til rimeligere pris.

Det er fjerde året vi tar i mot Selbu Lasskjørerlag på martnasåpninga.

 

 

 

Sangtekster

Teksten til ‘Rullan går’ ble skrevet av Ludvig Saxe i 1904.

Melodien går etter en tradisjonell folkevise.

RULLAN GÅR

Ja, no e de martnan gut,
– rullan går, ja rullan går,
no e det liv ti kvar ein klut,
– rullan går, ja rullan går!
Døgne rundt vi fer å sulle,
skit i pengan, let dem rulle!
Vondt vi slit det hele år,
men i martnom rullan går.

Nepå sala e de lek å låt,
– rullan går, ja rullan går,
ryssan full og førkjan kåt,
rullan går, ja rullan går!
Ho e bli, når han vil klemme a,
de e liv på loft å lemma!
Ja, e martnan slut i år,
ska det spørs at rullan går!

Skrevet av Ludvig Saxe i 1904

Sangtekster

Rørossangens tekst er skrevet av Thorvald Kristian Lunde som var sogneprest på Røros på tidlig 1900-tallet, mens melodien er av Karl Eugen Sundt Lund.

1.
Fjellet lå i tider lange
tyst og øde natt og dag,
men i skjulte kobbergange
våknet drønn av hammerslag.
Ødets stillhet måtte flytte,
lydt lød livets glade kvad,
og med kobberverkets hytte
vokste frem vår egen stad.

2.
Vilt kan vinterstormen føre
fokk og nedrev hvirvle tett,
men den stille, høie, klare
vinterdag, hvor friskt og lett.
Viddens hvite, rene klæde
sol på fjelle rad i rad!
Skinnende i vinterglede
er du skjønn vår egen stad.

3.
Når de milde sommervinde
vugger gjennem eng og kratt,
er det tomt på ‘gaten’ inden,
alt står øde og forlatt.
På de gamle kjente stier,
under bjerkens lyse blad,
i de grønne seterlier
ferdes nu den hele stad.

4.
Hånd i hånd vår beste tanke
vil vi vie til ditt vel
og for dig skal hjertet banke
til vi når vår siste kveld.
År for år som tiden skrider
sangen toner sterk og glad:
Hell og heder alle tider
følger dig vår kjære stad.

Sangen ble kåret til Norges vakreste bysang i 2004.

Sangtekster

I anledning Rørosmartnan no 160 har Inge Gotland skrevet en jubileumsvise.

Notesett A
Notesett B
Notesett C

Når februarmå’n e kømmen på hall,
da fylles det opp i stuggu og stall,
tå følgje og flokk frå sør og frå nord,
langs veiom som går åt Sta’a
Å hei, å hå, no e det Rørosmartna,
ja, Rørosmartna, ja, Rørosmartna.
Å hei, å hå no e det Rørosmartna,
for hundreogsekstiende gongen.
Rimkvite gampa lunte og spring
og knegga og kasta, – skåkklokkan kling.
I ferdaspannflasken klonka nå’n ting.
Å – sudeli – dadeli – dudeli – dei – san.

I gatom du møte bønder og finn
og kremmar med saltfisk, pøsje og skinn,
langt ne’i lommen skjellingan brinn,
for handel’n ska gå i martnom.
Å hei, å hå, no e det Rørosmartna,
ja, Rørosmartna, ja, Rørosmartna.
Å hei, å hå no e det Rørosmartna,
for hundreogsekstiende gongen.
I sprengkalda e det finnsko og mudd,
for bannes vi gjer på mildvér og sludd.
Ja, bli med på livet all’ som e budd.
Å – sudeli – dadeli – dudeli – dei – san.

I Storgat’n lukta nygrilla fisk,
og lemse og pjalt på annakvar disk.
Gløgg ti et krus det gjør deg så frisk
at da kan du svinge polsen.
Å hei, å hå, no e det Rørosmartna,
ja, Rørosmartna, ja, Rørosmartna.
Å hei, å hå no e det Rørosmartna,
for hundreogsekstiende gongen.
Feltonan trille, dansen den går
så silsvetten hagle, støvskya står.
I Blåsala e det karsken som rår.
Å – sudeli – dadeli – dudeli – dei – san.

Karusellhjul åt ongom vil fri,
‘n far vil ha traktor, – mor kjøpe ski.
Gjestsengan fulle, – alle e bli’,
på Vertshusa spella ‘n Børson.
Å hei, å hå, no e det Rørosmartna,
ja, Rørosmartna, ja, Rørosmartna.
Å hei, å hå no e det Rørosmartna,
for hundreogsekstiende gongen.
Tittpakka gata, folkhopen går
åt Sangerhusloft’ der brekkingan står.
Og inni ei bu ei kjerring som spår.
Å – sudeli – dadeli – dudeli – dei – san.

Skraphandlerbu med koppa og spann,
veinnmøl og silke, – lir’kassemann,
tombolalodd, og nå-en som vann.
Det ryk tu en gørrstor lavvo.
Å hei, å hå, no e det Rørosmartna,
ja, Rørosmartna, ja, Rørosmartna.
Å hei, å hå no e det Rørosmartna,
for hundreogsekstiende gongen.
Her kan du handle skuter og båt,
frå gatom du høre mange slags låt
når garphopen kauke, jentan bli kåt.
Å – sudeli – dadeli – dudeli – dei – san.

Skjellingan trille, pongen bli tom,
no rese dom hematt, alle som kom.
Da bli det så stilt på loft og på lem.
Et helt år te neste gongen.
Å hei, å hå, no e det Rørosmartna,
ja, Rørosmartna, ja, Rørosmartna.
Å hei, å hå no e det Rørosmartna,
for hundreogsekstiende gongen.
Tida har rulla, åra har gått,
om verda gjekk skrått, har martnan bestått.
I februardagom går det så flott.
Å – sudeli – dadeli – dudeli – dei – san.