Skjerdingstadgården

Skjerdingstadgarden_Rorosmartnan_2011_FinnNilsenW - FinnNilsenSkjerdingstadgården tar imot Trøndelag Kjørelag, og også her er det salg av håndverksprodukter. I tillegg frister forbøndene med fleskepannekaker og smaksprøver av sild og potet, og de lover også sporadisk underholdning rundt bålet, der de serverer gratis kaffe.

Trøndelag Kjørelag frakter på  gammeldags vis kvart-tønner med martnassild opp Gauldalen. Kom og få en smaksprøve!

 


Sildas betydning for handel og transport i Fjellregionen

Trøndelag Kjørelag ønsker hjertelig velkommen til Skjerdingstadgården